Header image  

เตรียมพบกับการศึกษารูปแบบใหม่เร็ว ๆ นี้

http://chinasit.c-education.net/

:ชีวิตคนเรานั้นสั้นนักจงอย่าประมาท
จงสร้างสมแต่ความดีเถอะ:

นำเม้าสมาวางซิ!!! นักศึกษาที่ ติด มส. อาจมีหลายสาเหตุ เช่น ไม่ได้ทำเว็บไซต์ส่ง หรือแผ่นเปิดไม่ได้ หรือคะแนนรวมอาจไม่ผ่านก็ได้ ให้ติดต่อ อาจารย์ผู้สอนด่วน ++++สำหรับใครที่รู้ตัวว่ายังไม่ได้ส่งเว็บก็ให้รีบทำส่งด้วย....
line decor
line decor
 
e-knowledge
classroom

WebLink ComDe

อ. เฉลย อ้วนพลี Click!!!
อ. ชินะสิทธิ์ มณีเบญจรัตน์ Click!!!
อ. ศิวรรจน์ วสุพลศรีธรา Click!!!
อ. สุนันทา งามมานะ Click!!!
อ. สมหวัง ปั้นงาม Click!!!
อ. นันทิชา เหล็กไหล Click!!!
อ. สุทธิพงศ์ ไวยกุล Click!!!
อ. วุฒิภัทร พุ่มพวง Click!!!
อ. อีฟเวอลีน ชอง Click!!!

 small product photo
 
เชิญคลิกดูผลสอบด้านล่างนี้เลยครับ...
A value is required.
ปชค.2/1

ผลสอบตามเลขที่ใหม่ครับ

เลขที่ ผลสอบ
1
4.00
2
4.00
3
4.00
4
มส
5
4.00
6
4.00
7
4.00
8
4.00
9
4.00
10
4.00
11
4.00
12
4.00
13
4.00
14
4.00
15
4.00
16
3.50
17
4.00
18
4.00
19
4.00
20
4.00
21
4.00
22
4.00
23
3.50
24
4.00
25
4.00
26
4.00
27
4.00
28
4.00
29
4.00
30
มส
31
4.00
32
4.00
33
4.00
34
3.50
35
3.00
36
3.00
37
4.00
38
4.00
39
4.00
40
4.00
41
4.00
42
4.00

 

ปชค.2/2

ผลสอบตามเลขที่ใหม่ครับ

เลขที่ ผลสอบ
1
4.0
2
4.0
3
4.0
4
4.0
5
มส
6
2.5
7
4.0
8
4.0
9
มส
10
3.0
11
3.0
12
2.0
13
2.5
14
2.0
15
4.0
16
3.5
17
3.0
18
3.0
19
3.5
20
3.0
21
3.5
22
2.5
23
2.5
24
3.5
25
มส
26
2.5
27
3.5
28
3.0
29
3.0
30
3.5
31
มส
32
3.5
33
มส
34
4.0
35
4.0
36
3.0
37
3.0
38
1.5
39
ขส
40
ขส
41
มส
42
3.0
43
4.0
44
3.5

ปชค.2/3

ผลสอบตามเลขที่ใหม่ครับ

เลขที่ ผลสอบ
1
ขส
2
2.50
3
4.00
4
1.00
5
4.00
6
2.00
7
3.50
8
3.50
9
มส
10
มส
11
มส
12
2.50
13
3.50
14
3.00
15
3.00
16
4.00
17
3.00
18
3.50
19
2.50
20
2.50
21
2.50
22
2.50
23
3.00
24
2.00
25
2.00
26
1.00
27
2.00
28
1.50
29
ขส
30
มส
31
1.50
32
2.00
33
3.00
34
1.00
35
มส
36
2.00
37
มส
38
มส
39
มส
40
มส
41
2.00

 

ปชค.2/4

ผลสอบตามเลขที่ใหม่ครับ

เลขที่ ผลสอบ
1
3.00
2
2.00
3
1.50
4
3.00
5
3.00
6
2.00
7
มส
8
1.50
9
3.00
10
1.50
11
1.00
12
2.50
13
1.00
14
1.50
15
2.50
16
4.00
17
มส
18
2.00
19
1.00
20
1.50
21
3.00
22
2.50
23
มส
24
1.00
25
2.00
26
3.00
27
3.00
28
1.50
29
มส
30
2.50
31
ขส
32
1.00
33
ขส
34
1.50
35
1.00
36
มส
37
มส
38
มส
39
มส
40
2.00
41
มส
42
มส
43
2.50
44
มส

 

 
คธบ.1/1

ผลสอบตามเลขที่ใหม่ครับ

เลขที่ ผลสอบ
1
4.0
2
3.0
3
4.00
4
2.0
5
2.0
6
ขส
7
2.5
8
3.0
9
2.5
10
2.5
11
3.0
12
4.0
13
3.0
14
4.0
15
ขส
16
ขส
17
4.0
18
4.0
19
4.0
20
4.0
21
4.0
22
4.0
23
4.0
24
4.0
25
3.5
26
4.0
27
2.5
28
1.5
29
3.0
30
4.0
31
4.0

คธบ.1/2

ผลสอบตามเลขที่ใหม่ครับ

เลขที่ ผลสอบ
1
1
2
มส
3
2.5
4
2.5
5
2.0
6
1.5
7
มส
8
3.0
9
ขส
10
มส
11
มส
12
มส
13
2.0
14
1.5
15
3.0
16
มส
17
มส
18
2.0
19
2.0
20
3.0
21
มส


 
 
 
ลิงค์น่าสนใจ

สมัครสมาชิกชุมชนคนน่ารักkmkruchi

c-education

kruchiphp


 
 
             

 
Link other...


คู่มือการขอใช้โฮ้สติ้ง
คุ่มือการใช้งานโฮ้สติ้ง
คู่มือการอัพโหลดเว็บขึ้นโฮ้สติ้ง

  P&T Hosting แจกฟรี! โฮสติ้งเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์
Hosting เพื่อการศึกษาฟรี (พื้นที่ทำเว็บเพื่อการศึกษาฟรี)
ประเภทบทความ : ข่าวสารวิทยาลัย
เมื่อ : 2012-02-09 10:37:55 863 12 
โหลดวิธีขอโฮ้สติ้งฟรี    โหลดวิธีอัพโหลดด้วยโปรแกรม   โหลดวิธีขอโดเมนเนมฟรี
โดเมนเนมฟรี